Ons netwerk

Door samenwerking

meer kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om u in onze dienstverlening een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.

Daarom zijn wij als Accountant-Administratieconsulenten aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en als Belastingadviseurs bij het Register Belastingadviseurs (RB).

Soms is het nodig voor onze dienstverlening andere expertise in te schakelen. Daarom werken wij samen met bankiers, advocaten en notarissen die onze missie en werkwijze delen.

Ook zijn wij aangesloten bij de Fiscount Adviesgroep, een samenwerkingsverband van fiscalisten, juristen en accountants die zich speciaal richt op vaktechnische en commerciële ondersteuning aan accountantskantoren. Daardoor kunnen wij u een betrouwbare en consistente dienstverlening garanderen.