Specialisme

Speciaal voor artsen, huisartsen, tandartsen

Gebruik maken van ieders kwaliteit

Veel tandartsen, huisartsen en artsen maken gebruik van de dienstverlening van Ross & Partners. In deze beroepsgroepen is regelmatig sprake van maatschapsverbanden, waarbij ingewikkelde constructies voorkomen.

Bij een maatschap houden wij oog voor het gezamenlijk belang van alle maatschapsleden en adviseren hoe eenieder zich het beste kan ontwikkelen binnen de maatschap. Daarbij spelen niet alleen financiële, maar ook persoonlijke belangen een belangrijke rol.

Daar waar je het meest tot je recht komt hoor je te zijn! Door gebruik te maken van ieders individuele kwaliteiten en een goede taakverdeling, ontstaat er een vitale onderneming.

Vervolgens blijven we in contact met u om eventuele interne en externe veranderingen op te vangen. We attenderen u daarbij op de mogelijkheden en ondersteunen u bij de uitvoering van uw keuzes.

Speciaal voor vrije beroepsbeoefenaren

Niet op uw stoel, wel ernaast

De zogenoemde vrije beroepers als advocaten, architecten en notarissen richten zich vaak met name op hun vak waardoor dat een zorgvuldige financiële en fiscale planning er bij in schiet. Zij moeten zich ook vooral kunnen bezighouden met hun kerntaken. Veel vrije beroepers vertrouwen hun financiële en fiscale zorgen daarom toe aan Ross & Partners.

Om als Ross & Partners de vrije beroepers te kunnen ontlasten, moeten zij en wij weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Dan kun je verrassingen voorkomen en met een gerust hart je werk doen.

Uitgaande van uw individuele wensen stellen we vervolgens een financieel en fiscaal plan op dat er zich op richt dat u vitaal kunt leven en werken.

We houden u steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het succes van uw onderneming.

Speciaal voor MKB

U wilt tenslotte ondernemen!

Met MKB ondernemers hebben wij veel ervaring. Voor het MKB zijn andere financiële en fiscale aspecten van belang als voor grote ondernemingen.

Het kan een zware opgave zijn als een ondernemer het gevoel heeft dat u overal alleen voor staat. Daarom willen wij er voor u zijn op financieel en fiscaal gebied.

Door uw en onze krachten te bundelen kunnen we er voor zorgen dat u vitaal kunt leven en uw onderneming floreert.

Het kan ook zijn dat er andere vragen spelen, waar specialisten voor moeten worden ingeschakeld.  Door gebruik te maken van ieders sterke punten kan u zich richten op wat u echt leuk vindt.

Uitgangspunt voor ons is dat u een vitale en financieel gezonde toekomst tegemoet gaat.